Hankesuunnittelu

Laadimme yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen hankesuunnitelman pitkäikäisen ratkaisun löytämiseksi

Hankesuunnittelussa laadimme korjaus-, lisä- tai täydennysrakentamisen hankesuunnitelman eli strategian, jolla saamme nostettua kiinteistön arvoa sekä parannettua asumismukavuutta ja liiketoiminnan prosesseja.

Hankesuunnittelussa perehdymme kohteeseen laajasti, jolloin hankesuunnitelma on aina yksilöllinen ja ratkaisee kiinteistön ongelmat tehokkaasti.

Silmien lisäksi hyödynnämme tarvittaessa 360° -kameraa ja/tai dronea, joiden avulla saamme nopeammin laajemman aineiston kiinteistöstä kuin normaalilla kuvauksella. Virtuaalinen jälkikäteen havainnointi – Vähemmän häiriöitä asukkaille.

Huomioimme hankesuunnittelussa myös kiinteistön elinkaaren pidentämisen. Tarkastelemme kiinteistöä yksittäisen elementin sijaan kokonaisuutena, jolloin ikäviltä yllätyksiltä vältytään myöhemmin.

 

Hankesuunnittelun hinta 30 sekunnissa

Teemme hankesuunnittelua pääosin taloyhtiöille, jotka suunnittelevat korjausrakentamista. Taloyhtiöille hankesuunnittelu on ajankohtaista silloin kun on tarve esimerkiksi: 

 • vesikaton uusimiselle 
 • putki- tai LVI-saneeraukselle
 • ikkuna, julkisivu- tai parvekeremontille
 • lisä- ja täydennysrakentamiselle. 

Hankesuunnittelun lisäksi voimme vastata myös suunnitelmien digitoinnista sekä korjaushankkeen rakennuttamisesta ja rakennustyönvalvonnasta, jolloin koko korjaushanke on osaavissa käsissämme.  

Etsimme tavoitteitasi vastaavan ratkaisutavan, joka tulee palvelemaan kiinteistöä pitkään ja hyvin

Korjausrakentaminen on mahdollista toteuttaa teknisesti usealla eri tavalla ja laajuudella sen perusteella, millainen tavoite korjausrakentamiselle on asetettu taloyhtiössä.

Vanhan väljästi rakennetun tontin lisä- ja täydennysrakentamisella voidaan tavoitella esimerkiksi remonttien rahoittamista tai vastikkeen pienentämistä.

Vaihtoehtoja tontin parempaan hyötykäyttöön on lukuisia. Kannattavuuden lisäksi tulee huomioida viranomaisten näkökulmat sekä minimoida mahdolliset negatiiviset vaikutukset kuten maiseman, pysäköinnin ja viheralueiden muutokset.

Esitysmateraalin tuottamisessa hyödynnämme visuaalista suunnittelua.

Lisä- ja täydennysrakentamisen vaihtoehtoja:

 • Tontin lohkominen
 • Uusi rakennus olemassa olevalle tontille
 • Rakennuksen korottaminen
 • Rakennuksen jatkaminen tai laajentaminen
 • Käyttötarkoituksen muutos
 • Ullakkorakentaminen
 • Purkaminen ja uuden rakentaminen

Löydämme vaihtoehdoista juuri sinun tavoitteitasi parhaiten vastaavan ratkaisun.

Hankesuunnitelma sisältää: 

 • Kokonaisvaltaisen perehtymisen hankkeeseen ja tavoitteiden asettamisen 
 • Yksilöllisen strategian, joka sisältää hankkeelle sopivimmat toteutustavat, laajuuden, kustannukset ja aikataulun 
 • Vaihtoehtojen visualisoinnin, jonka avulla voit valita, millaisen lopputuloksen haluat hankkeelle 
 • Tarvittaessa hankesuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös esimerkiksi rakenne- tai LVI-suunnittelua. 

 

Suunnitelmien digitointi:

 • Vanhojen fyysisten arkkitehti- ja rakennepiirusten tai PDF-tulosteiden muuntaminen:
  • DWG (2D) / IFC (3D) / Revit -natiivimalli (3D) muotoon
 • Lähtötietoaineisto / Markkinointimateriaali

Inventointimallinnus:

 • Kohteen julkisivujen ja maaston mallinnus dronen ja fotogrammetrian avulla
 • Todenmukaisten rakennussuunnittelun lähtötietojen tuottaminen

Esimerkkejä hankesuunnittelun onnistumisistamme

As Oy Mänty-Jukola

Kohteessa on suunnitteilla julkisivujen ja vesikaton saneeraus. Hankesuunnittelu toteutettiin Suomen Aluerakennuttajan ohjauksessa, hankesuunnittelusta vastasi Renovatek.

Suunnitelmat valmistuivat laskentavaiheeseen loppusyksystä 2020. Toteutimme kohteessa myös suunnittelun kilpailutuksen ja ohjauksen.

Asunto Oy Sepänkatu 10

As Oy Sepänkatu 10

Kohteessa uusitaan pihakansi noin 450 m² alueelta. Pihakannen alapuolella on autohalli, jonne on pihakannen vaurioitumisen johdosta tullut vettä.

Olemme toteuttaneet kohteen hankesuunnittelun.

Suunnittelemme sinulle tarpeidesi mukaisen yksilöllisen korjausstrategian

Timo Kamppuri

LI

Toimitusjohtaja

050 433 6035

timo.kamppuri@sara.fi

Jarmo Kumpuvaara

Rakennuttajainsinööri

040 483 4331

jarmo.kumpuvaara@sara.fi

Asko Saarinen

Vanhempi rakennuttajakonsultti

040 841 0610

asko.saarinen@sara.fi