Työmaavalvonta

Asiantunteva työmaavalvontamme osaa puuttua epäkohtiin ennakoivasti

SARA App käytössä

Tarkastamme ja tarkkailemme työmaalla rakennustyön laatua ennaltaehkäisevästi, jolloin pystymme poistamaan tilaajan huolia töiden etenemisestä.

Puutumme havaitsemiimme epäkohtiin ja poikkeamiin, mutta muistamme tuoda esiin myös onnistumisia. 

Työmaavalvonnan tehtävänä on varmistaa, että uudis- ja korjausrakentamisen hankkeet toteutetaan tilaajan vaatimusten, viranomaismääräysten, rakentamista koskevan sopimuksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Suosittelemme omistajille palvelukokonaisuudestamme myös löytyvää taloteknisten töiden valvontaa. Lisäpalveluina tarjoamme työturvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattoripalveluita. 

Digitaaliset välineemme lisäävät läpinäkyyttä ja nopeuttavat yhteistyötä

Digitaaliset välineemme nopeuttavat tiedonkulkua ja lisäävät läpinäkyvyyttä. Pystymme raportoimaan ja näyttämään reaaliaikaisesti, missä vaiheessa työt ovat, mitä on tehty ja mitä vaiheita on tarkastettu.

Kun tieto kulkee viiveettömästi, epäkohtiin reagoiminen on nopeaa ja tilaaja tietää aina työmaan ajankohtaisen tilanteen.

SARA-app

Käytämme työmaavalvonnan päätyökaluna mobiililaitteilla toimivaa helppokäyttöistä sovellustamme, SARA-appia. 

SARA-app lisää läpinäkyvyyttä ja pitää tilaajan ajantasalla

Sovellus muodostaa valvojan ottamista kuvista ja kirjaamista havainnoista valvontaraportin, joka voidaan lähettää suoraan työmaalta tilaajalle ja pääurakoitsijalle.

Kun valvontaraportti saadaan eteenpäin viiveettömästi, nopea reagointi on mahdollista.

Katso SARA-appin esittely.

SARA-appin hyödyt:

  • Valvontaraportit saadaan jaettua sovelluksen avulla reaaliajassa tilaajalle ja pääurakoitsijalle 
  • Tilaaja pystyy helposti seuraamaan työmaan vaiheita sovelluksen avulla 
  • Urakoitsija saa välittömästi tiedon tarvittavista korjauksista ja pääsee tekemään niitä 
  • Valvontaraportti voidaan tehdä paikan päällä
  • Valokuvallisiin raportteihin on helppo tarvittaessa palata myöhemmin, kun ne ovat yhdessä paikassa. 

SARA-app

SARA-app on Suomen Aluerakennuttaja Oy:n itse kehittämä mobiililaitteilla toimiva sovellus.

Digivalvonta 

Käytämme työmaavalvonnan lisätyökaluina 360°-kameroita ja droneja.

360°-kameroilla otettujen kuvien ja -videoiden avulla tilaaja saa sisätilojen töiden etenemisestä monipuolisemman kuvan ja voi seurata muutoksia.

Dronella kuvatut videot puolestaan antavat työmaasta kattavan yleiskuvan. 

Molemmilla laitteilla kuvat otetaan eri ajankohtina aina samoista sijainneista, jotta muutoksien seuranta helpottuu. 

Lähetä tarjouspyyntö

tai soita 050 433 6035, Timo Kamppuri

SARAn kuvallisesta valvontaraportista on ollut hyötyä myös jälkikäteen, jos on myöhemmin tarvinnut palata johonkin tiettyyn asiaan.” 

Arto Teittinen, rakennuttajapäällikkö, YH-kodit

Ota yhteyttä työmaavalvonnan asiantuntijoihimme

Riku Hakala

Johtava valvoja

044 768 8241

riku.hakala@sara.fi

Korjausrakentaminen

Jarmo Kumpuvaara

Rakennuttajainsinööri

040 483 4331

jarmo.kumpuvaara@sara.fi

Uudiskohteet

Riku-Jussi Mäkinen

LI

Rakennuttajainsinööri

050 400 5164

riku-jussi.makinen@sara.fi

Talotekniikka

Juha Brunnila

Talotekniikkavalvoja

040 528 2080

juha.brunnila@sara.fi