Asiakastarina / Blogi

Saneerausta luvassa? Puolueeton hankesuunnittelu nopeuttaa ja helpottaa taloyhtiön muutosaikeita

Puolueeton hankesuunnittelija pitää huolen siitä, että kaikki saneerausprojektin vaiheet tulevat jo ennakkoon perinpohjaisesti huomioiduiksi.

Taloyhtiössä remonttiasioista päättävät ihmiset ovat harvoin rakentamisen asiantuntijoita, joten saneerauksen lopputulosta ja parhaita toimintatapoja voi olla hankala hahmottaa ennalta.

Puolueeton ja visuaalinen hankesuunnittelu pitää huolen siitä, että kaikki saneerausprojektin vaiheet tulevat jo ennakkoon perinpohjaisesti huomioiduiksi.

Visuaalisen suunnittelun avulla asiakas saa lisäksi havainnollisen ja monipuolisen kuvan siitä, miltä saneeraus näyttää valmiina.

”Remontti lähtee aina liikkeelle suunnittelusta. Puolueeton hankesuunnittelija tuo kaikenlaisiin saneeraushankkeisiin ammattiosaamisensa”, tiivistää vanhempi rakennuttajakonsultti Asko Saarinen Suomen Aluerakennuttaja SARA Oy:stä.

Puolueeton hankesuunnittelija tutkii tarkkaan kaiken taloyhtiöstä saatavilla olevan materiaalin pohjapiirustuksista kuntoarvioihin ja valmistelee niiden pohjalta erilaisia suunnitelmia siitä, miten taloyhtiön toivoma saneeraushanke voitaisiin toteuttaa.

Puolueeton hankesuunnittelija laatii myös alustavan remonttibudjetin ja pohtii rahoitusvaihtoehtoja, joiden avulla hanke saadaan toteutettua. Hankesuunnittelija voi myös esitellä suunnitelmat kaavoittajalle sekä etsiä hankkeelle ammattitaitoiset toteuttajat ja kilpailuttaa heidän tarjouksensa.

Visuaalinen suunnitelma vie mielikuvamatkalle

SARAn nykyaikainen hankesuunnittelu pitää sisällään myös visuaalisen suunnittelun. Sen avulla voidaan tietotekniikkaa hyödyntäen esittää asiakkaalle jo hyvin varhain, miltä hankkeen lopputulos tulee näyttämään valmiina ja hankkeen eri vaiheissa.

Sen sijaan, että suunnitellun korjaus- tai uudisrakentamisen lopputulosta pitäisi arvailla tai hahmottaa paperilta, visuaalisen suunnittelun ammattilaiset saattelevat asiakkaan kolmiulotteiselle virtuaalimatkalle saneerauskohteen tulevaisuuteen.

”Visuaalisen suunnittelun avulla voidaan asiakkaalle esittää reaaliajassa tietokoneen näytöltä, miltä kohde tulee näyttämään eri katselukulmista ja eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Suunnittelutyökalun avulla voidaan esimerkiksi tarkastella lisärakentamisen vaikutusta asukkaiden näkymiin jo olemassa olevien kiinteistöjen parvekkeilta”, kertoo visuaaliseen suunnitteluun erikoistunut VDC-arkkitehti Niko Kautonen.

visuaalinen hankesuunnittelu

Kohteen visuaalinen mallinnus auttaa taloyhtiötä päätöksenteossa

Visuaalisen suunnittelun työkaluilla voidaan esittää asiakkaalle myös vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Esimerkiksi kiinteistön kerroskorkeutta, leikkipihan sijaintia, julkisivun väriä tai vaikka parkkipaikkojen määrää voidaan muuttaa nopeasti ja vaivattomasti.

Jos asiakas haluaa, myös saneerauskohteen sisätilat voidaan mallintaa visuaalisesti. Asiakkaan on jopa mahdollista päästä kulkemaan saneerauskohteessa virtuaalilasien avustuksella.

Visuaalisesti havainnollinen hankesuunnitelma voidaan esitellä asiakkaalle joko kasvokkain kohdatessa tai internetin välityksellä.

”Tämä toimintamalli nopeuttaa huomattavasti taloyhtiön päätöksentekoa, kun jokaista vaihtoehtoa varten ei tarvitse järjestää omaa kokousta. Visuaalisessa mallinnuksessa voidaan mennä todella käytännölliselle tasolle. Esimerkiksi esteettömyysvaatimusten toteutuminen kohteessa voidaan näin varmistaa hyvissä ajoin”, sanoo SARA Oy:n hankekehitysarkkitehti Iiro Ajanko.

Visuaalinen hankesuunnitelma helpottaa keskusteluja kaavoittajan ja naapureiden kanssa

Visuaalinen hankesuunnitelma toimii loistavana apuvälineenä kaavoittajan kanssa asioimisessa. Sitä voidaan hyödyntää myös naapureiden kuulemisessa, ja sen avulla päästään nopeasti käsiksi siihenkin, mikä hankkeessa voisi aiheuttaa vastustusta.

”Esimerkiksi Nokialle suunnitellun uudiskohteen visuaalisella mallinnuksella voidaan näyttää naapureille, miten kohteeseen suunniteltu uusi lähikauppa helpottaa heidänkin elämäänsä”, SARA:n ammattilaiset kertovat.

Taloudellisesti pieni satsaus kantaa pitkälle

Hankesuunnitelman hinta määräytyy kohteen mukaan, mutta hankkeen kokonaiskustannuksiin suhteutettuna suunnitelman osuus jää budjetissa pieneksi. Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan valmistuu yleensä muutamassa viikossa.

Visuaalinen suunnittelu on saumaton osa Suomen Aluerakennuttaja Oy:n tarjoamaa hankesuunnittelukokonaisuutta, ja sen osuus suunnitelman kustannuksista riippuu siitä, kuinka yksityiskohtaista mallinnusta asiakas toivoo.

”Vahvaa kokemusperäistä rakentamisen ammattitaitoa ja visuaalista mallinnusta yhdistämällä päästään parhaaseen hankesuunnittelun lopputulokseen sekä laadullisesti että taloudellisesti. Lopullinen päätöksenteko hankesuunnitelman toteutuksesta säilyy aina taloyhtiöillä, mutta laadukkaan ja kokonaisvaltaisen hankesuunnitelman avulla prosessi etenee paljon nopeammin kuin ilman sitä”, Niko Kautonen summaa.

Yhteenveto

Puolueeton ja visuaalinen hankesuunnittelu:

  • Säästää taloyhtiön aikaa ja rahaa.
  • Nopeuttaa taloyhtiön päätöksentekoa.
  • Helpottaa saneeraushankkeen lopputuloksen hahmottamisessa.
  • Auttaa kaavoittajan ja urakoitsijoiden kanssa asioimisessa.
  • Toimii työkaluna naapureiden kuulemisessa.
  • Johtaa yhdessä kokemusperäisen hankesuunnittelun kanssa parhaaseen lopputulokseen.

Blogi

Taloyhtiökokous, 4 väitettä lykkäämisestä

Lue artikkeli

Blogi

Visuaalinen suunnittelu osana suunnitteluprosessia – 5 esimerkkiä

Mukana esimerkit lisä- ja täydennysrakentamisesta.

Lue artikkeli

Herätä kohteesi eloon!

Asko Saarinen

Vanhempi rakennuttajakonsultti

040 841 0610

asko.saarinen@sara.fi

Niko Kautonen

LI

VDC Architect

045 885 8188

niko.kautonen@sara.fi

Iiro Ajanko

LI

Hankekehitysarkkitehti

044 293 8807

iiro.ajanko@sara.fi