Blogi

Visuaalinen suunnittelu osana suunnitteluprosessia – 5 esimerkkiä

Visuaalinen suunnittelu vaatii visuaalisen silmän lisäksi rakennusalan tuntemusta. Siinä ei ole kyse vain asioiden laittamisesta visuaaliseen muotoon, vaan tekemistä ohjaavat rakennusalan kokemus ja ammattitaito.

Visuaalisen suunnittelun myötä asiakkaan ja tilan loppukäyttäjän saappaisiin asettuminen on huomattavasti helpompaa ja pystymme miettimään, millaisia vaihtoehtoja ja toiminnallisuuksia voimme ehdottaa.

Rakennushankkeissa on perinteisesti käytetty 2D-dokumentteja. Niiden kohdalla tulee kuitenkin vastaan muutama tyypillinen ongelma. Ensinnäkin visuaalisen materiaalin tuottaminen on hidasta. Materiaalin luomiseen käytetään eri ohjelmaa, jolla tuotetaan 2D-kuvia ja myyntiaineiston saattaa tehdä kolmas osapuoli, jolloin tuottamiseen voi kulua helposti vieläkin enemmän aikaa.

Toisekseen ongelmana on se, että kokonaistilanteen hahmottaminen ja päätösten tekeminen pelkkien 2D-kuvien avulla on todella haastavaa.

Kumman kuvan avulla hahmotat kohteen paremmin?

Näkemisestä kokemiseen

Nykyaikainen visuaalinen suunnittelu on nopeaa ja helpottaa päätöksentekoa. Sen avulla suunnitelma näyttää lopputuloksen kaltaiselta, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu huomattavasti. Kun lopputulos on nähtävissä, on luontevaa sanoa, onko se mieluinen vai halutaanko jotain vielä muuttaa.

Visuaalisen materiaalin tuottaminen on suhteellisen nopeaa, koska tuotamme kaiken materiaalin saman katon alla yhdessä ohjelmassa. Myös muutosten tekeminen onnistuu jouhevasti reaaliaikaisen renderöinnin avulla: kun mallinnuspuolella tehdään muutos, on se heti käyttäjän nähtävissä.

Kun vaihtoehdot voidaan esittää helposti hahmotettavassa muodossa, on isompi todennäköisyys saada aikaan tilaajaa ja/tai käyttäjää miellyttävä, toiveiden sekä tavoitteiden mukainen tilaratkaisu. Vaihtoehtoina visuaalisessa suunnittelussa käytämme monipuolisesti hankkeen mukaan 2D-kuvia, 360°-kuvia, videoita ja virtuaalitodellisuutta (VR).

Näin hyödynnämme visuaalista suunnittelua

Koska visuaalinen suunnittelu toimii hyvänä työkaluna missä vain rakennuttamisen vaiheessa, hyödynnämme sitä monipuolisesti eri hanketyypeissä esimerkiksi tontinluovutuskilpailuissa, tilasuunnittelussa, lisä- ja täydennysrakentamisessa sekä markkinointimateriaalin tuottamisessa.

Tontinluovutuskilpailu – Kun lähdemme kilpailemaan tontista, teemme siihen visuaalisen suunnittelun avulla massamallin tontin rakennusoikeuden ja yhteistyöyrityksen konseptin mukaan. Hahmottelemme talon julkisivun ja teemme ehdotuksen pihasta. Työstämme näistä visuaalisen materiaalin, jota hiomme esimerkiksi urakoitsijan tai muun tilaajan kanssa.

esimerkkikuva tontinluovutuskilpailun visuaalisesta suunnittelusta
Esimerkkikuva tontinluovutuskilpailun visualisointimateriaalista

Tilasuunnittelu – Uudisrakentamisen tilasuunnitelman näkeminen visuaalisessa muodossa helpottaa tilaajaa ja käyttäjää hahmottamaan tilan toiminnallisuudet. Tilasuunnitelmassa joitain tiloja voidaan tarvittaessa mallintaa hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Esimerkkikuva tilasuunnitelmasta

Lisärakentaminen – Suunnittelimme Tampereen Kaakinmaalla sijaitsevaan nelikerroksiseen 1950-luvun asuinrakennukseen kahden kerroksen kerroskorotusta. Lähtökohtana oli selvittää, oliko sellainen ylipäätään mahdollista. Tärkeänä reunaehtona oli, että rakennuksen ulkonäkö ei juurikaan saisi muuttua. Tällöin julkisivujen ja kattomuodon oli pysyttävä ennallaan.

Rakennuksesta laadittiin visuaalinen malli, jolla voitiin simuloida kerroskorotuksen myötä mm. sen sopeutumista katukuvaan, varjostuksen vaikutusta ympäristöön ja lisäpaikoituksen sijoittamista tontilla. Mallin ansiosta asukkaille voitiin näyttää selkeästi hankkeen lopputulos ymmärrettävällä tavalla, joka ei vaadi perehtyneisyyttä rakennussuunnittelussa totuttuihin esitystapoihin.

Esimerkkikuva lisärakentamisesta

Täydennysrakentaminen – Suunnittelimme Tampereella sijaitsevalle As Oy Vilusenharjulle kaavaharkintaa varten vaihtoehdot toisen asuinkerrostalon ja pysäköintihallin sovittamiseen heidän tontilleen. Taloyhtiön huolena olivat erityisesti näkyvyyksien peittyminen sekä piha-alueen pienentyminen.

Olemassa oleva kerrostalo mallinnettiin julkisivujen osalta, uusi kerrostalo hahmoteltiin suunnitelmaan sekä korkeampana että matalampana vaihtoehtona ja pysäköintihalli mallinnettiin täydentämään kokonaisuus.

Visuaalisen suunnittelun avulla asiakkaalle pystyttiin osoittamaan, miltä tontti tulisi näyttämään kerrostalon valmistuttua: miten kulku parkkihalliin tapahtuu ja miten halli sopii katukuvaan, jäljelle jäävän piha-alueen käyttömahdollisuudet ja uuden kerrostalon näkymien sekä valoisuuden peittävä vaikutus.

Esimerkkikuva täydennysrakentamisesta

Markkinointimateriaali – Visuaalinen suunnittelu mahdollistaa kohteiden ennakkomarkkinoinnissa käytettävän materiaalin tuottamiseen suoraan mallinnetusta aineistosta. Vaihtoehtoina on perinteinen jatkokäsitelty 2D-kuva, 360°-kuva asuntotyypistä/aulatiloista tai editoitu video sekä ulko- että sisätiloista. Vaihtoehdot eivät rajoitu yhteen, ja kaiken lisäksi selviät ilman ulkopuolisen tahon palkkaamista.

Vasemmalla visualisoitu kuva kohteesta ja oikealla lopputulos.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä

Niko Kautonen

LI

VDC Architect

045 885 8188

niko.kautonen@sara.fi