Uutinen

Vihreän siirtymän ja digitalisaation yhteenliittymä

Suomen Aluerakennuttaja on saanut Euroopan unionilta osarahoituksen projektinjohdon toimintamallin vuoden kestävälle kehityshankkeelle.

Suomen Aluerakennuttajan (SARA) edellisen tutkimus- ja kehitysprojektin (2020–2022) tavoitteena oli tutkimuksien kautta kehittää kiinteistösyklille tehokas digitaalinen toimintamalli.

Projekti oli onnistunut, nykyisellä toimintamallilla voidaan johtaa erilaisia hankkeita ja se on luonut pohjan SARAn kansainvälistymisvisiolle.

Vuoden 2024 aikana toimintamallin kehitystä jatketaan megatrendeihin kohdistuvalla ”vihreän siirtymän ja digitalisaation yhteenliittymä” -kehityshankkeella, joka on saanut Euroopan unionilta osarahoituksen.

Kiinteistö- ja rakennusalan globaali markkinatilanne on epävarma, mutta näemme että juuri tästä syystä markkina on tulossa meitä kohti.

Digitalisaatio konkretisoituu ja EU taksonomia ja CSRD-raportointi muovaavat hankkeiden kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti rahoituksen kautta.

Hankkeissa korostuu laadukas ajankäyttö. Projektit halutaan viedä nopeammin maaliin ja virheiden määrää vähentää.

Tekoälyn hyödyntämisen lisäksi digitalisaatio mahdollistaa nopeat energia-analyysit ja todenmukaisen hiilijalanjälkilaskennan sekä edistää Suomea puhtaan energian ja hiilineutraaliuden edelläkävijänä.

Todennettu vihreän siirtymä ei onnistu ilman digitalisaatiota ja nämä kaksi yhdistävällä kehityshankkeella SARA pääsee kiinni vientimarkkinaan sekä nousee kohti rakennusalan projektinjohdon maailman ehdotonta kärkeä.

”Vihreän siirtymän ja digitalisaation yhteenliittymä”-hankkeen etenemistä tullaan seuraamaan SARAn sometileillä, LinkedIn ja nykyistä projektinjohdon toimintamallia avataan Rakennuttamisen-palvelusivulla.

Mauno kertoo hankkeesta lisää

Mauno Lounakoski

LI

Teknologiajohtaja

040 054 7011

mauno.lounakoski@sara.fi