Asiantuntijablogi / Blogi / Referenssi

Kun SARA rakennuttaa, asiakas pysyy koko ajan hankkeen päällä

Suomen Aluerakennuttajan asiakkaat voivat nukkua yönsä hyvin. Joustava ja interaktiivinen rakennuttamisen projektinjohtamisen malli tuo varmuutta siihen, että tieto kulkee ja työt etenevät. Kun viivästymiset ja vaaranpaikat bongataan ajoissa, isoja virheitä ei pääse tapahtumaan ja pienetkin korjataan nopeasti.

Rakennuttamisen sudenkuoppia ovat vuosikymmenten ajan olleet projektien aikataulutus, työmaan eri toimintojen yhteensovittaminen, muutostöiden hallinta, päätösten tekeminen ja kirjaaminen sekä kommunikointivaikeudet suunnittelijoiden, rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä.

Ei ole tavatonta, että pulmia syntyy jo hankkeen alkumetreillä. Jos esimerkiksi hankesuunnittelun tärkeissä työvaiheissa on oikaistu tai tiedonkulun ja työnjaon prosesseja ei ole mietitty etukäteen toimiviksi, luvassa on hankaluuksia.

Syvemmälle suohon joudutaan, jos ongelmia ei lainkaan huomata tai niihin ei reagoida ajoissa. Kaikki tarpeettomat virheet maksavat aikaa ja rahaa, mikä syö sekä tilaajan että loppukäyttäjien luottamusta koko rakennushankkeeseen.

Nopeampi, helpompi ja turvallisempi malli on myös taloudellisempi

SARAn tärkein tavoite on tuoda rakennushankkeisiin turvallisuuden tunnetta. Avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedolla johtamisen kulttuuri muuttavat pikkuhiljaa koko rakennusalaa, ja SARA toimii tässä kehityksessä edelläkävijänä.

Modernien tiedonhallintatyökalujen lisäksi SARAlla on käytössään monipuolinen ja kokenut ammattilaistiimi, jolla on paljon kontakteja rakennusalan eri toimijoihin. Meidät SARAlla tunnetaan siitä, että jalkaudumme aktiivisesti työmaille ja teemme pikkutarkkaa työtä jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Koska SARAn projektinjohtamisen malli on vanhoja, kankeita prosesseja nopeampi ja helpompi, se on tilaajalle myös taloudellisempi. Laadukkaalla projektinjohtamisella taloyhtiö saa tavallista paremmat suunnitelmat ja varmuuden siitä, että hanke pysyy alusta loppuun hallinnassa.

Välitavoitteet pitävät rakennuttamisen aikataulun kurissa

Rakennushankkeet etenevät tyypillisesti suoraa janaa pitkin ehdotussuunnittelusta yleissuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Kun työvaiheet etenevät näin portaittain vailla välitavoitteita, urakan eri osapuolet päätyvät usein odottamaan omaa työvuoroaan kädet taskuissa.

Me SARAlla olemme luopuneet tästä töksähtelevästä, syklisestä urakkavalmiuden mallista ja ottaneet käyttöömme lineaarisesti etenevän projektinhallinnan tavan. Projektinjohtamisemme peruspilari on se, että hanke etenee askel kerrallaan pieniä välitavoitteita pitkin kohti isompia päämääriä.

Kun rakennushanke pilkotaan atomeiksi ja kirjataan kaikki sen aikana tarvittavat työt tarkasti osa-alueittain sprintteihin, sähkösuunnittelijat, LVI-suunnittelijat, energiasuunnittelijat, pihasuunnittelijat ja kaikki muut hankkeen osapuolet voivat ryhtyä alustaviin töihin jo silloin, kun arkkitehti vasta viimeistelee piirustuksiaan.

SARA johtaa rakennuttamista lineaarisesti, ja kaikilla hankkeen osapuolilla on jatkuvasti saatavilla kaikki hankkeeseen liittyvä tieto.

Ei enää sähköpostien setvimistä: tietopankeissa kaikki on tallessa

Jotta välitavoitteiden kirjaaminen ja niissä pysyminen onnistuisivat, tarvitaan erinomaista aikataulutusta ja joustavaa kommunikointia hankkeen eri osapuolten välillä. Kun kaikki tietävät koko ajan, mitä hankkeessa tapahtuu nyt ja seuraavaksi, myös viivästyksiin ja virheisiin voidaan puuttua hyvissä ajoin.

SARAlla huolehdimme siitä, että tieto kulkee ja pysyy tallessa helppokäyttöisissä tietopankeissa. Pöytäkirjat ja suunnittelupalaverimuistiot eivät huku sähköposteihin eikä kenenkään aikaa tuhlaannu päätösten odotteluun.

  • Smartsheet on interaktiivinen aikataulutusohjelma, jonne kirjataan kaikki hankkeen tehtävät, deadlinet ja määritelmät välitavoitteiden valmistumisesta.
  •  Autodesk Docs -projektipankki on pilvipohjainen vuorovaikutuskanava, jonne tallennetaan kohteen kaikki hanketieto kuten tarjouspyynnöt, tehtäväsisällöt, maanvuokrasopimukset sekä SARAn visuaalisessa hankesuunnittelussa laaditut 360°-kuvat ja muut materiaalit.
  • Työmaavalvonnan tukena käytämme itse kehittämäämme SARA-appia, mobiililaitteisiin asennettavaa helppokäyttöistä sovellusta, jonne valvoja lisää jatkuvasti kuvia ja kirjauksia työmaan tapahtumista. SARA-app pitää tilaajan jatkuvasti ajan tasalla, lisää hankkeiden läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin puutteisiin tai virheisiin.

Hyvät kommunikointivälineet mahdollistavat varhaisen puuttumisen

Me SARAlla uskomme avoimeen kommunikointiin. Tiedon panttaaminen kuuluu rakennushankkeiden johtamisen historiaan. Eteenpäin päästään ketterimmin, kun rakennuttajalla on turvanaan todelliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuva selkänoja.

Viikkopalaverit ovat oivallinen tapa pitää kaikki hankkeen osapuolet kartalla. Viikkopalaverit sujuvat kätevästi Microsoft Teamsissa, ja ajankohtaiset asiat saadaan niiden aikana käsiteltyä puolessa tunnissa. Asiakkaan ei yleensä ole tarpeen osallistua jokaiseen palaveriin, sillä hän voi aina halutessaan tarkistaa käsitellyt asiat myös Autodesk Docsista.

Sara huolehtii asiakkaista: jokainen oppii käyttämään ohjelmistoja

Pilvipohjaisiin palvelimiin perustuva projektinhallinta on monelle uutta, ja alkuun se saattaa tuntua vaikealta. SARAn omat VDC-managerit kouluttavat kaikki hankkeen osapuolet isännöitsijöistä suunnittelijoihin käyttämään projektijärjestelmiä ja pitävät huolen myös siitä, että jokainen kirjaa työnsä vaiheet niihin säännöllisesti ja täsmällisesti.

Kun ohjelmistojen käyttäminen muuttuu rutiiniksi, kaikki rakennusprojekteihin perinteisesti liittyvät ongelmat helpottuvat. Tieto kulkee eikä siiloudu, aikataulut pysyvät hallinnassa ja muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Myös taloyhtiöiden asukkaat ovat tyytyväisiä, kun he tietävät tarkalleen, milloin heidän pihassaan myllätään tai vessoissa porataan.

Tarjouspyyntö

Sopisiko SARA johtamaan teidän taloyhtiönne rakennushanketta? Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!

Lue lisää

Timo Kamppuri

LI

Toimitusjohtaja

050 433 6035

timo.kamppuri@sara.fi

Asko Saarinen

Vanhempi rakennuttajakonsultti

040 841 0610

asko.saarinen@sara.fi

Jarmo Kumpuvaara

Korjausrakentamisen projektipäällikkö

040 483 4331

jarmo.kumpuvaara@sara.fi