Blogi

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu toimii rakennushankkeessa yhteisenä kielenä

Visuaalisella suunnittelulla mallin näkeminen muuttuu mallin kokemiseksi – rakennuksen voi kokea aidonkaltaisena, vaikka mitään ei ole vielä rakennettu.

Graafisesti esitetty materiaali, jonka sisällä voi liikkua ja jonka avulla tilan voi kokea todentuntuisena, ei jätä tilaa väärinymmärryksille tai erilaisille tulkinnoille. Kun visuaaliseen suunnitteluun yhdistetään reaaliaikaisuus, muokkaukset malliin voidaan tehdä esimerkiksi työpajassa yhdessä asiakkaan kanssa, ja muutokset ovat heti kaikkien osapuolten nähtävillä ja kommentoitavissa.

Visuaalisen suunnittelun tarkoituksena on havainnollistaa ja tarjota nopeasti ymmärrettävää kuvallista materiaalia rakennushankkeen eri osapuolille. Visuaalinen efekti lisää yksiselitteisyyttä: se mahdollistaa tilan hahmottamisen sellaisena kuin se todellisuudessa tulee olemaan. Visuaalinen suunnittelu toimii ikään kuin yhteisenä kielenä hankkeelle, mitä mallissa nähdään ja mikä on mahdollista mallin sisällä.

Reaaliaikaisuus nopeuttaa suunnitteluprosessia

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu (engl. real-time visual design, RVD) on verrattain uusi toimintatapa rakennusalalla maailmanlaajuisesti ja varsinkin Suomessa, jossa osaajia ei juuri ole. RVD eroaa perinteisestä visualisointitavasta mallin reaaliaikaisuudella: kun malliin tehdään muutokset reaaliajassa, niiden vaikutukset ovat heti kaikkien osapuolten nähtävissä.

RVD:n reaaliaikaisuus avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja säästää huomattavasti aikaa rakennuttamisen suunnitteluvaiheissa.

Reaaliaikaista visuaalista suunnittelua voidaan hyödyntää osin missä tahansa rakennuttamisen vaiheessa. RVD:n reaaliaikaisuus avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja säästää huomattavasti suunnitteluun kuluvaa aikaa etenkin luonnossuunnitteluvaiheessa. RVD:n avulla muutosten vieminen luonnokseen onnistuu välittömästi, kun taas perinteisellä tavalla tehtynä se voi viedä suunnittelijalta huomattavasti pidempään.

Kohteen esittelyä visuaalisesti reaaliajassa.

Reaaliaikainen visualisointiaineisto tarjoaa kattavasti tietoa eri osapuolille

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu toimii työkaluna rakennushankkeen vaiheiden ja yksityiskohtien havainnollistamiseen. Koska rakennushankkeen eri osapuolilla on kaikilla erilaiset tiedontarpeet, heillä on myös omat näkökulmansa, joista tarkastella visualisointimateriaalia. RVD:n avulla esimerkiksi:

  • tilaaja ja/tai loppukäyttäjä voi tarkastella tilojen toiminnallisuutta
  • arkkitehti näkee, miltä tilat ja rakennus tulevat näyttämään ulkoisesti
  • LVI-suunnittelija näkee, millaiset putkiviennit rakennukseen tulee.

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu helpottaa päätöksentekoa

RVD:n avulla voi helposti kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja nähdä, miltä ne näyttävät lopputuloksessa – visualisointimateriaalin avulla onkin huomattavasti helpompi tehdä päätöksiä. Se on myös tehokas lisä ennakkomarkkinointiin ja nopeuttaa suunnitteluprosessin läpiviemistä.

Reaaliaikaisen visuaalisen suunnittelun avulla voidaan katsoa esimerkiksi, miten sisustussuunnittelijan konsepti toimii mallissa ja mitä halutaan mahdollisesti muuttaa. Sen avulla voidaan tarkastella erilaisia yksityiskohtia ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi seinien sävyjä, tapettivaihtoehtoja ja listojen värejä.

Sisustussuunnittelijan konseptin sovittamista hyödyntämällä reaaliaikaista visuaalista suunnittelua.
Kuva: Suomen Aluerakennuttaja Oy

Virtuaalitodellisuus lisää mallin kokemiseen uuden ulottuvuuden

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu on asiakkaalle mielekäs tapa osallistua suunnitteluun. Kun reaaliaikaiseen suunnitteluun yhdistetään virtuaalitodellisuus (VR), tilan sisällä voi ottaa askeleita ja kokea sen toiminnallisuuden vieläkin syvemmin. Näin jokaisen on helppo hahmottaa konkreettisesti, minkä verran eri kohdissa on oikeasti tilaa kulkea ja minkä verran esimerkiksi huonekalut vievät tilaa.

Kun asiakas pääsee kokemaan tilan suunnitteluvaiheessa, voimme varmistua siitä, että suunnittelu vastaa aidosti asiakkaan toiveita.

Toteutamme Suomen Aluerakennuttajalla suunnitteluvaiheessa työpajoja, joihin on helppo osallistua etänäkin. Työpajassa asiakas pääsee liikkumaan mallin sisällä ja kertomaan kokemuksensa. Sen pohjalta malliin voidaan tehdä tarvittavat muutokset välittömästi, ja muutokset ovat heti nähtävissä – ja koettavissa. Kun asiakas pääsee kokemaan tilan suunnitteluvaiheessa ennen kuin mitään on vielä rakennettu, voimme varmistua siitä, että suunnittelu vastaa aidosti asiakkaan toiveita.

Visuaalinen suunnittelu muuttaa näkemisen kokemiseksi.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Niko Kautonen

LI

VDC Architect

045 885 8188

niko.kautonen@sara.fi

Iiro Ajanko

LI

Hankekehitysarkkitehti

044 293 8807

iiro.ajanko@sara.fi