Blogi

Näin vältät rakennuttamisvaiheessa kalliiksi käyvät puutteet

Rakentamisvaiheessa korjausliikkeet ovat kalliita ja hitaita. Siksi olemme kehittäneet oman neliportaisen haastatteluprosessin, jonka avulla pääsemme pureutumaan asiakkaan liiketoiminnan ja käyttäjän tarpeisiin jo hankekehityksen aikana. Näin saamme ajoissa esille kaikkien osapuolten tarpeet ja toiveet.

Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään kiinteistöä kehittämällä vastaamaan asiakkaan liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeisiin pitkälläkin aikavälillä. Tiloista saadaan tehokkaat ja tarpeita vastaavat, kun tärkeät tarpeet ja toiminnallisuudet selviävät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Oli kyse sitten uudis- tai korjausrakentamisesta, kiinteistökehitys on aina yksilöllinen prosessi. Jokaisessa kohteessa tulee esille erilaisia haasteita ja tarpeita, joihin on mietittävä yksilölliset ratkaisut.

Onnistuneen hankesuunnittelun tavoitteena on tehostaa asiakkaan palveluntuotantoa, toimintaprosesseja ja käyttäjän tarpeita tilaratkaisuilla.

Onnistuneen kiinteistökehityksen ja hankesuunnittelun tavoitteena on tehostaa asiakkaan palveluntuotantoa, toimintaprosesseja ja käyttäjän tarpeita tilaratkaisuilla. Tehtävämme on myös katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, jotta kiinteistö taipuisi käyttäjien muuttuviin tarpeisiin vuosienkin päästä.  

Paras lopputulos syntyy yhteistyöllä tulevan omistajan ja käyttäjän kanssa

Kiinteistökehitys tehdään yhteistyössä kiinteistön tulevan omistajan ja käyttäjän kanssa. He toimivat suunnittelumme tiedonlähteinä – tiedon pohjalta voimme lähteä ratkaisemaan tilan käyttöön ja toiminnallisuuteen vaikuttavia ongelmia ja tarpeita.

Mitä enemmän kiinteistöön suunnitellaan toimintoja ja mitä monimutkaisemmasta hankkeesta on kyse, sitä tärkeämpää meille on selvittää käyttäjän tarpeet. Jos esimerkiksi tilojen suunnitteluvaiheessa keskitytään ratkaisemaan ongelmakohtia vain asiakkaan palvelutuotannon kannalta, tilojen toiminnallisuuden tehostaminen käyttäjän osalta voi unohtua.

Lähtökohtanamme on se, että pystymme jalostamaan hankkeen selkeäksi kokonaisuudeksi, joka on helposti hahmotettavissa. Hankesuunnittelun ja hankekehityksen tavoitteena on saada aikaan toteuttamiskelpoinen konsepti, joka tehostaa käyttäjän arjen toimintoja sekä asiakkaan liiketoimintaa.

Nelivaiheisella haastatteluprosessilla kiinni asiakkaan ja käyttäjän arkeen

Nelivaiheisen haastatteluprosessin tarkoituksena on, että asiakas ja käyttäjä saavat tuoda tarpeensa esiin ja että saamme selville ne toiminnot, joita he tarvitsevat arjessaan. Tehtävämme on paitsi saada tietoa myös herätellä ja tarjota parempia ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten työtä, työnkuvaa ja rasittavuutta on mahdollista muokata työntekijän kannalta paremmaksi tilan toimintoja tehostamalla.

Haastatteluprosessin vaiheet:

1: Käymme kysymyspatterin avulla läpi perusasioita ryhmähaastattelutilanteessa:

  1. Kuinka monta asuntoa tarvitaan, kenelle ja minkä kokoisia?
  2. Mitä niissä tehdään, miten asukas liikkuu ja onko esimerkiksi rajoitteita tai apuvälineitä?
  3. Missä säilytetään tavaroita, kuinka paljon tarvitaan säilytystilaa ja mikä on asukkaan muuttoherkkyys?

2: Perustietojen saamisen jälkeen ryhdymme tekemään tilaluetteloa ja topologista karttaa. Kartta sisältää kiinteistön toiminnot ja auttaa tilaajaa hahmottamaan, minkä toimintojen on oltava lähekkäin ja mitkä taas voivat olla kauempana toisistaan.

3: Topologisen kartan hyväksynnän jälkeen suunnittelemme massamallin visuaalisesti kuvilla ja kohteen sisällä liikkuvilla mallinnuksilla. Niiden avulla on helppo hahmottaa toimintoja sekä sitä, kuinka avaraa tietyssä kohdassa on ja kuinka paljon on tilaa esimerkiksi liikkua pyörätuolilla.

4: Kun kaikki toiminnot ovat selvillä lopullisesti, arkkitehti alkaa tekemään rakennusteknisiä piirroksia.

Tehosta kiinteistösi toimintoja kiinteistökehityksellä uudisrakentamisen kohteissa.

Lue lisää

Hankesuunnittelu

Nosta kiinteistön arvoa ja paranna asumismukavuutta korjausrakentamisen hankesuunnittelulla.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Timo Kamppuri

LI

Toimitusjohtaja

050 433 6035

timo.kamppuri@sara.fi