Asiantuntijablogi / Blogi

Kehitysprojektin tavoitteena kiinteistö- ja rakentamisalan mullistaminen

Suomen Aluerakennuttajalla käynnistettiin helmikuussa 2020 kaksivuotinen kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa, palveluita sekä koko kiinteistö- ja rakentamisalaa.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla on käytössä useita toimintatapoja ja prosesseja, jotka sellaisenaan eivät enää vastaa alan muuttuneisiin tarpeisiin.

Kehitysprojektissa selvitämme, miten kiinteistön elinkaarta voidaan johtaa tietomallipohjaisesti ja luomme työskentelyä sekä laatua parantavan uudenlaisen toimintatavan suunnitteluun ja työmaalle.

Panostamme Suomen Aluerakennuttajalla monipuolisesti kiinteistö- ja rakentamisalan eli KIRA-alan kehittämiseen. Olemme olleet mukana Tampereen yliopiston tutkimusprojekteissa ja käymme säännöllisesti tutustumassa alan uusimpiin tuuliin kansainvälisissä konferensseissa.

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuudet työskentelyn tehostamiseen ja laadun parantamiseen. KIRA-alalle on kuitenkin tyypillistä hidas uudistuminen.

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuudet työskentelyn tehostamiseen ja laadun parantamiseen. KIRA-alalle on kuitenkin tyypillistä hidas uudistuminen – esimerkiksi BIM-teknologian (engl. Building Information Modeling) hyödyntäminen on ollut tulossa jo yli kaksikymmentä vuotta.

BIM tehokasta hyödyntämistä odottaen…

Kehitysorientoituneet sidosryhmät etsivät jatkuvasti uusia innovaatioita, mutta kokonaistilanteen muuttaminen vaatii suurempaa muutosvoimaa tai ”pull”-efektiä. Vaatimukset tilaajilta tai viranomaisilta ja tietynlaisen velvoitteen luominen, lopullinen murtoraja lähestyy vähitellen.

Kehitysprojektissa selvitetään tietomallintamisen hyötyjä

Vaikka tekniikan puolesta edellytykset tietomallintamiselle ja isojen hankkeiden tiedonhallinnalle ovat olemassa, niin toimintatavat ja prosessit niiden tehokkaalle käytölle puuttuvat (vielä): tietomallintamista tehdään usein puhtaasti tietomallintamisen takia, ei sen tarjoamien hyötyjen vuoksi.

Tietomallintamista tehdään usein puhtaasti tietomallintamisen takia, ei sen tarjoamien hyötyjen vuoksi.

Kiinteistön elinkaaren johtamisesta on puuttunut tietomallipohjainen toimintatapa ja yksi selkeä tiedonhallinnan alusta, jolla vältetään pitkät sähköpostiketjut, tiedon katoaminen sekä turhat tiedostomuunnokset. Kehitysprojektimme syntyi tarpeesta selvittää, miten rakennuksien tietomalleja voidaan hyödyntää kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa siten, että ne tehostavat työskentelyä ja parantavat laatua.

Tutkimus ja testaus toteutetaan oikeissa hankkeissa viidessä eri vaiheessa

Kokemukset oikeista hankkeista tarjoavat tietoa kattavammin simuloituihin hankkeisiin verrattuna. Sen takia tutkimme ja testaamme oikeissa hankkeissa, miten tiettyjä toimintatapoja ja prosesseja voi tehostaa käytännössä. Tutkimuksessa on mukana neljä hanketta, joista osa on jo edennyt suunnitteluvaiheeseen.

Pääasiallisena tutkimusalustana toimii pilvipalvelupohjainen Autodeskin BIM 360 -sovellusperhe, jonka sovelluksien käyttöä tutkimme kiinteistön elinkaaren johtamisen eri vaiheissa (ks. kuva alla). Kuvan sisältöön palaamme tarkemmin blogisarjan seuraavissa osissa.

Sovellukset kiinteistön tietomallipohjaiselle elinkaarelle
Kuva: Suomen Aluerakennuttaja Oy

Uuden, tehokkaan toimintatavan luominen vaatii uudenlaista lähestymistapaa

Tietomallintamista on aiemmin koitettu ottaa käyttöön yhdistämällä se suoraan jo olemassa oleviin prosesseihin, mikä ei ole ollut toimiva ratkaisu. Tästä syystä lähtökohtamme on päinvastainen – prosessi on muokattava tietomallintamisen ehdoilla toimivaksi.

Uudenlaisen lähestymistavan ansiosta pystymme tuomaan tietomallintamisen laajemmassa mittakaavassa alalle käyttöön ja luomaan uuden, tehokkaamman ja laadukkaamman toimintatavan tietomallintamiselle.

Kehitysprojektissa tutkimme myös, miten lisätyökaluja, kuten laajennettua todellisuutta (XR), 360°-kameroita, kopterikuvausta ja data-analytiikkaa voidaan hyödyntää tietomallintamisen yhteydessä. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksiamme luoda kansainvälistä liiketoimintaa kiinteistö- ja rakennusalalle.

Seuraa blogisarjan mukana kehityshankkeen etenemistä ja sen aikaisia oivalluksia!

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä

Mauno Lounakoski

LI

VDC Manager

040 054 7011

mauno.lounakoski@sara.fi