Asiantuntijablogi / Blogi / Uutinen

BIM-toimintamallin kehitysprojekti etenee ja kerää arvokasta tietoa

Projektiin kuuluvat suunnittelun ohjaus ja visuaalinen luonnossuunnittelu ovat edenneet vauhdikkaasti, vaikka koronapandemia ja hankkeiden liikkeellelähdön ongelmat ovatkin muokanneet projektin muita vaiheita.

Lisäksi BIM-palveluiden tuotteistaminen on ottanut isoja harppauksia. Seuraavaksi projekti jalkautuu konkreettisesti työmaille.

Keväällä 2020 käyntiin polkaisemamme kehitysprojektin tavoitteena on kehittää monipuolisesti kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa ja palveluita. Kaksivuotiseksi suunniteltu projekti keskittyy etenkin BIM- eli tietomallipohjaiseen kiinteistön elinkaarijohtamiseen.

Projektin pääasiallisena tutkimusalustana toimii Autodeskin BIM 360 -sovellusperhe ja sen integraatiosovellukset. Tutkimme Suomen Aluerakennuttaja Oy:ssä, miten rakennuksien tietomalleja voidaan hyödyntää kiinteistön elinkaaren johtamisen eri vaiheissa siten, että ne tehostavat työskentelyä ja parantavat laatua.

Hankekehitys ja visuaalinen luonnossuunnittelu ovat ottaneet kehitysaskeleita

Kehitysprojekti on edennyt osittain aikataulussa, mutta sen kronologiseksi suunniteltu rakenne ei ole toteutunut odotetusti.

Ajatuksenamme oli, että ensimmäisen puolen vuoden aikana tutkimme erityisesti rakennushankkeiden suunnittelun eri vaiheita, minkä jälkeen kehitystyön oli määrä jatkua rakennustyömailla. Emme kuitenkaan ole vielä päässeet aloittamaan BIM-projektiin liittyvää työmaatutkimustyötä.

Projektin viivästymiseen ovat vaikuttaneet koronapandemia ja hankkeiden liikkeellelähdöt. Tutkimushankkeeseen valituista rakennushankkeista osa on viivästynyt ja osa on pantu kokonaan jäihin.

Emme ole kuitenkaan jääneet seisomaan tumput suorina, vaan työmaavaihetta odotellessa olemme panostaneet entistä tarmokkaammin hankekehitykseen ja visuaaliseen luonnossuunnitteluun.

Olemme myös tutkineet oheisteknologioiden kuten laajennetun todellisuuden (XR), dronejen (fotogrammetria) ja 360° -kameroiden hyödyntämistä.

Hankekehitysarkkitehtimme ovat perehtyneet monipuolisesti sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin, ja tutkimustyön ohessa on kehitetty uusi palvelu, visuaalinen suunnittelu.

Lue lisää visuaalisen suunnittelun merkityksestä rakennushankkeissa:

Visuaalinen suunnittelu osana suunnitteluprosessia – 5 esimerkkiä – Sararakennuttaja

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu toimii rakennushankkeessa yhteisenä kielenä – Sararakennuttaja

Suunnitteluvaihe ja tuotteistaminen ovat kartuttaneet ymmärrystä

Kehitysprojektin yksi tavoite on, että kaikki rakennushankkeiden osapuolet aliurakoitsijat mukaan lukien voivat hyödyntää suunnittelijoiden tietomalleja monipuolisesti. Pilvipalvelusta löytyy päivitettävä 3D-malli kustakin rakennushankkeesta, ja kaikki hankkeeseen osallistuvat voivat tehdä malliin muistiinpanoja ja merkintöjä.

”Punakynät ja sähköpostiliitteet saa unohtaa! Suunnitelmat löytyvät mobiililaitteellakin selaimesta, joten merkintöjä voi tehdä helposti ja nopeasti vaikka suoraan työmaalla.”

– Mauno Lounakoski, VDC Manager, Suomen aluerakennuttaja

Olemme oppineet paljon BIM-palveluiden tuotteistamisesta kehittämällä esittely- ja tarjousaineistoa sekä ohjeistusprosessia ja siihen liittyvää dokumenttia. Esittelyjä on ensimmäisen vuoden aikana pidetty yli 30, ja niitä kuuntelemassa on ollut vaihtelevasti hankkeiden eri roolien edustajia.

Suunnittelun tarjousaineiston liitteenä lähetetään toimintatapaohje, jonka avulla tarjoajat voivat etukäteen tutustua ja valmistautua hankkeeseen. Mukaan valittavat osapuolet saavat lisäksi pidemmälle jalostetun perehdytyksen, jossa uusien toimintamallien omaksumisesta on tehty entistä helpompaa.

Osalle suunnittelijoista on esimerkiksi tullut uutena asiana, että käyttämämme ohjelman tuloksia ei muunneta IFC-muotoon, vaan käytämme natiivimalleja, jotka linkitetään toisiinsa pilvipalvelussa. Kun suunnittelijat ovat oppineet julkaisemaan ja linkittämään mallinsa pilveen, olemme saaneet tehostettua prosessia.

Työmaiden jälkeen vuorossa hallinnan vaiheen tutkiminen

Työmaavaiheen käytännön toteutuksia päästään testaamaan viimeistään syksyllä 2021. Kehitysprojektin tavoitteena on, että työmaavaiheen jälkeen voitaisiin vielä tutkia BIM-alustojen toimintaa ja mahdollisuuksia kiinteistöjen hallinnassa ja ylläpidossa.

Pilvipohjaiset tietomallialustat mahdollistavat enemmän kuin vain kiinteistöjen elinkaarimallin ohjaamisen. Englanniksi puhutaan life cyclestä, joka kuvaa paremmin kiinteistö- ja rakennusalan syklistä luonnetta. Toivomme, että kehitysprojektimme jatkuu tulevaisuudessa koko tämän kiertokulun tutkimiseen.

Asiantuntijablogi, Blogi

Kehitysprojektin tavoitteena kiinteistö- ja rakentamisalan mullistaminen

Lue artikkeli

Asiantuntijablogi, Blogi

Reaaliaikainen visuaalinen suunnittelu toimii rakennushankkeessa yhteisenä kielenä

Lue artikkeli

Kiinnostaako tarkempi esittely? Ota yhteyttä:

Mauno Lounakoski

LI

VDC Manager

040 054 7011

mauno.lounakoski@sara.fi